Papier

Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.

Recykling

9 na 10 osób chętnie by poddawało recylkingowi materiały codziennego użytku, gdyby recykling nie wiązał się z uciążliwością lub większymi kosztami.

Plastikowa butelka

Czas rozłożenia się plastykowej butelki w ziemi wynosi 500 lat.

Olej silnikowy

1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.